Staj

Bölümlerindeki eğitimlerinin özelliği nedeniyle yıl içinde yapılması zorunlu olan stajlar için başvuru tarihi ilgili bilgi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından duyurulur.

Her öğrenci, her staj için bir staj dosyası hazırlamak ve süresi içinde teslim etmek zorundadır. Staj dosyası,ilgili birime başvurularak temin edilir. Staj dosyası, ilgili mevzuatlarda belirtilen, içerik ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır ve belirtilen süre içinde Staj Komisyonuna teslim edilir. Mezuniyet için staj yükümlülüğü olan öğrencilerin staj çalışması ile ilgili işlemlerin tamamlanmaması halinde mezuniyet ve çıkış işlemleri yapılmaz.

Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Değerlendirme Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen koşullarda yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuçları Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü kanalıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir. Öğrencinin stajdan başarısız bulunması halinde, staj tekrar edilir.