Sigorta

Ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Genel sağlık sigortalılık hakkı ve tedavi giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak; bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler ayrıca bir işlem yapmaları gerekmeksizin sigorta kapsamındadırlar.

Herhangi bir işte çalışmayan; aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrencilerimizin, aile fertleri içerisinden (anne, baba, eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlemler eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğrenci belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezlerine teslim etmek suretiyle güncellenmesi gerekmektedir.

Yaş sınırı olmaksızın ailelerine ait sosyal güvence bulunmayan veya 25 yaşını doldurmuş öğrenciler, aile fertleri içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması veya öğrencimizin 25 yaşını doldurmuş olması durumunda gelir tespitinin aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Asgari ücretin üçte birinden fazla olması durumunda öğrencilerimiz aylık ödeyecekleri tutarlar belirtilerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır.

Değişim ve yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkiye’ye gelmeden önce tedbir amaçlı, ülkemizde geçerliliği olan sağlık sigortası yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir.