Öğrenme Olanakları

Hazırlık Eğitimi

Recep Tayyip Üniversitesi’nde önlisans ve lisans öğrencilerine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil eğitimi verilmektedir. Fakültelerin ve yüksekokulların ihtiyaçlarına göre bir yıl süreli İngilizce veya Arapça eğitimi verilmektedir. Her yıl eylül ayında, yeni kaydolan öğrencilerin dil seviyelerinin belirlenmesi için bir yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar kendi bölümlerde eğitime başlayabilirler. Uluslararası kabul gören sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler de hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Yeterlik sınavından 60 puan altında alan öğrenciler yabancı dil seviyelerine göre sınıflara yerleştirilirler. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin %80 devam zorunluluğu vardır.

Konferans ve Toplantı Salonları

Üniversitemizin merkez yerleşkesinde bulunan akademik birimlerde internet erişimi olan, çok amaçlı salonlar mevcuttur. Bu salonlar yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Kütüphaneler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Zihni Derin Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. Kütüphanenin birinci katında Ödünç Verme Bankosu, Fotokopi, Daire Başkanlığı Ofisi ile Dil ve Edebiyat ağırlıklı kitapların ve Referans kitaplarının bulunduğu salon bulunmaktadır. İkinci katında ise okuyucuların kütüphane kaynaklarında tarama yapabilecekleri Bilgisayar Salonu, Kütüphaneci Odaları, Şube Müdürlüğü Ofisi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Fen ve Teknoloji ağırlıklı kitapların bulunduğu salon bulunmaktadır.

Ayrıca Merkez kütüphaneye bağlı çeşitli Fakültelerde de Birim Kütüphaneleri bulunmaktadır.

  1. Eğitim Fakültesi (Çayeli)
  2. İktisadi ve İdari Bilimler Kütüphanesi (Doğuş Çay Kampüsü)
  3. Tıp Fakültesi Kütüphanesi ( İslampaşa Mah. Merkez)
  4. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi (Müftü Mah. Merkez)
  5. Ardeşen MYO (Ardeşen)

 

Merkez kütüphanede açık raf sistemi uygulanmakta; sınıflama sistemi olarak da Amerikan Kongre Kütüphanesi (Library of Congress Classification Systems- LC) sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Konu başlıkları İngilizce ve Türkçe olarak verilmektedir. Teknik ve okuyucu hizmetlerimiz Yordam Kütüphane Otomasyon programı üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca okuyucularımız kütüphanemizde bulunan kitapların bibliyografik bilgilerine http://kutuphane.idari.erdogan.edu.tr/ adresinden ulaşabilmektedirler.

Laboratuarlar

Üniversite'de gerekli olan tüm birimlerde küçük ve büyük çaplı laboratuarlar hem eğitim hem de araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır.