Genel Kayıt İşlemleri

Üniversitemize Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile özel yetenek sınavlarıyla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt işlemleri ile ilgili olarak, kayıt öncesi, kayıt belgeleri, kayıt sonrası yapılacak tüm işlemler web sayfasında (https://www.erdogan.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=276&LangID=1) ilan edilmektedir. Öğrenciler kesin kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden veya üniversitemize gelerek öğrenci kayıt bürosunda gerçekleştirebilirler.
 
Üniversitemize uluslararası öğrenci kontenjanından yerleştirilen öğrenciler, kayıt-kabul duyurusunda belirtilen süre zarfında gerekli belgeleriyle uluslararası öğrenci ofisine şahsen başvurarak  kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine önlisans/lisans programlarına giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü işlem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerin işbirliği ile yapılır.
 
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Öğrenciler duyuruda belirtilen tarihler aralığında ilgili enstitü öğrenci işleri ofisinde kayıtlarını gerçekleştiririler. 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde; Akademik yıl Senatonun belirlediği gün başlar ve izleyen eğitim-öğretim yılının başlangıcında biter. Bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyılda ders programı en az on dört haftayı kapsayacak şekilde düzenlenir. Dersler ve ara sınavlar yarıyıl içinde, yarıyıl sonu sınavları ise ilgili yarıyıl derslerinin bitimini izleyen en çok iki haftalık sürede yapılır.
 
Ara ve son sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetmeliklerine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önce Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Ziraat Bankası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Şubesi hesaplarına öğrenci numarası belirterek katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparlar ve bu dersler danışmanlar tarafından onaylanır.  Derse kayıt ve kayıt yenileme işlemleri öğrenci kullanıcı adı ve şifersi ile (https://ekampus.erdogan.edu.tr) sayfasından  yapılır.