Akademik Takvim

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde bir eğitim-öğretim yılı,  “Güz” ve “Bahar” yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşmaktadır. Her bir yarıyıl, on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere on yedi haftadan oluşur. Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri dışındaki enstitülerde, fakülte ve yüksekokullarda ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri yarıyıl olarak, adı geçen fakültelerde ise eğitim öğretim etkinliği yıllık olarak yapılmaktadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.
 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi için  tıklayınız.