Akademik Danışmanlık

Önlisans/Lisans Programları

Üniversitemiz eğitime yeni başlayan tüm öğrencilere, eğitimleri ile ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danışman olarak atar. Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Her akademik yılın ilk haftası boyunca, birinci sınıf öğrencileri için üniversite yaşamı, sosyal, kültürel ve spor ile ilgili olanaklar, sağlık hizmetleri, kurallar ve yönetmelikler ve diğer akademik konularla ilgili “Oryantasyon Programı ” ilgili akademik birimler tarafından düzenlenir. Ayrıca her öğrenciye içinde gerekli bilgilerin yer aldığı bir rehber verilmektedir.

Erasmus Programı kapsamında, her fakülte/bölüm ve yüksekokulda tüm akademik konularda gelen ve giden öğrencilerle ilgilenen Erasmus-AKTS akademik koordinatörleri mevcuttur.

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü programlardan birine kesin kaydını yaptıran her öğrenci için, o anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından bir danışmanı belirleyerek enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu, öneriyi de dikkate alarak tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenimi yapacak öğrenciye bir danışman tayin eder. Danışman, ders ve tez aşaması için atanır. Danışman atama işlemleri  derse kayıt tarihlerinden önce tamamlanır. Ancak öğrencinin talebi üzerine, tez aşamasında ilgili anabilim dalı kurul teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Danışmanın istifası veya her hangi bir nedenle görev yapamaması halinde, anabilim dalı, öğrencinin talebi üzerine yeni bir danışmanı önerir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, öğrencinin talebi anabilim dalı akademik kurul teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci bir danışman atanabilir. İkinci danışman ilgili mevzuata göre danışmanlık niteliklerine uygun üniversite öğretim üyeleri veya başka bir üniversitenin aynı nitelikteki anabilim dalından olmak kaydıyla öğretim üyeleri arasından da teklif edilebilir.